Programul Operaţional Competitivitate Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) ȋn sprijinul
competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor,
1.1.4. Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD

Titlu proiect:Terapii ţintite pentru boala valvei aortice ȋn diabet – THERAVALDIS

Contract de finanţare nr.115 din 13.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC). ID:P-37-298, Cod SMIS:104362.

Beneficiar: Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, Institut din subordinea Academiei Române, cu sediul în Bucureşti, str. B.P. Haşdeu, nr. 8, cod postal 050568, sector 5, România.

Valoarea totală a proiectului este de 8.657.500 lei RON, valoarea eligibilă a proiectului este de 8.617.500 RON din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.617.500 RON iar 40.000 RON valoarea neeligibilă a proiectului, contribuţia proprie a solicitantului. Proiectul este implementat în București și are o durată de 48 luni.
Obiectivul general al proiectului THERAVALDIS ȋl reprezintă creşterea participării româneşti ȋn cercetarea la nivelul UE ȋn domeniul biotehnologiei medicale şi farmaceutice prin crearea unui nucleu de cercetare ȋn nanotehnologii ȋn cadrul Institutului de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”.
Scopul proiectului THERAVALDIS ȋl reprezintă cercetarea fundamentală şi experimentală ȋn vederea identificării mecanismelor unice ale progresiei bolii valvulare şi dezvoltării de noi nano-bio-terapii pentru boala valvei aortice ȋn diabet.
Obiective specifice: OS 1: Caracterizarea modificarilor timpurii și avansate induse în vivo de diabet în celulele și matricea extracelulara a valvelor aortice, dar și în celulele endoteliale progenitoare circulante. OS 2: Dezvoltarea în vitro a unor modele 3D de valve pentru a valida țintele terapeutice specifice puse în evidenta în OS 1. OS 3: Testarea și validarea unor noi strategii terapeutice: a) Nanoterapii țintite; b) Terapie cu celule stem. OS 4: Validarea preclinică a celor mai eficiente terapii bazate pe nanotehnologii si celule stem.
Rezultate: (i) creșterea performanței științifice și excelenței echipei IBPC (lucrări publicate în reviste indexate ISI, brevete de inventie) și implementarea medicinei translationale; (ii) (noi soluții pentru a trata bolile valvulare asociate cu diabetul, contribuind astfel la imbunătațirea eficienței serviciilor medicale și sociale în problematica sănătații populației; (iii) integrarea IBPC în Aria Europeana de Cercetare, prin consolidarea și crearea unor noi colaborari cu partenerii europeni (prin programul “Orizont 2020”) și cu parteneri din industria medical-farmaceutică privată si bio-medicală; (iv) o mai buna valorificare a potențialului uman din IBPC, motivarea tinerilor prin crearea unor noi locuri de muncă, reducerea fenomenului de „brain-drain” si atragerea cercetătorilor români plecați in străinătate.
Director proiect: Dr. Agneta Simionescu – Asistent universitar la Catedra de Bioinginerie, Clemson University SUA
Detalii suplimentare se pot obţine la Institutul de Biologie si Patologie Celulara “Nicolae Simionescu”, Strada B.P. Hasdeu, Nr. 8, Sector 5, Bucuresti.Telefon: +40-21.319.45.18, Fax: +40-21.319.45.19.
Persoană de contact: Dr. Ileana Manduțeanu, e-mail: Ileana.manduteanu@icbp.ro

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2015-2020.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi fonduri-ue.ro
Continutul acestui site nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei