Programul Operaţional Competitivitate Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) ȋn sprijinul
competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor,
1.1.4. Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD

Titlu proiect:Terapii ţintite pentru boala valvei aortice ȋn diabet – THERAVALDIS

Contract de finanţare nr.115 din 13.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC). ID:P-37-298, Cod SMIS:104362.

Beneficiar: Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, Institut din subordinea Academiei Române, cu sediul în Bucureşti, str. B.P. Haşdeu, nr. 8, cod postal 050568, sector 5, România.

Valoarea totală a proiectului este de 8.657.500 lei RON, valoarea eligibilă a proiectului este de 8.617.500 RON din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.617.500 RON iar 40.000 RON valoarea neeligibilă a proiectului, contribuţia proprie a solicitantului. Proiectul este implementat în București și are o durată de 48 luni.
Obiectivul general al proiectului THERAVALDIS ȋl reprezintă creşterea participării româneşti ȋn cercetarea la nivelul UE ȋn domeniul biotehnologiei medicale şi farmaceutice prin crearea unui nucleu de cercetare ȋn nanotehnologii ȋn cadrul Institutului de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”.
Scopul proiectului THERAVALDIS ȋl reprezintă cercetarea fundamentală şi experimentală ȋn vederea identificării mecanismelor unice ale progresiei bolii valvulare şi dezvoltării de noi nano-bio-terapii pentru boala valvei aortice ȋn diabet.
Obiective specifice: OS 1: Caracterizarea modificarilor timpurii și avansate induse în vivo de diabet în celulele și matricea extracelulara a valvelor aortice, dar și în celulele endoteliale progenitoare circulante. OS 2: Dezvoltarea în vitro a unor modele 3D de valve pentru a valida țintele terapeutice specifice puse în evidenta în OS 1. OS 3: Testarea și validarea unor noi strategii terapeutice: a) Nanoterapii țintite; b) Terapie cu celule stem. OS 4: Validarea preclinică a celor mai eficiente terapii bazate pe nanotehnologii si celule stem.
Rezultate: (i) creșterea performanței științifice și excelenței echipei IBPC (lucrări publicate în reviste indexate ISI, brevete de inventie) și implementarea medicinei translationale; (ii) (noi soluții pentru a trata bolile valvulare asociate cu diabetul, contribuind astfel la imbunătațirea eficienței serviciilor medicale și sociale în problematica sănătații populației; (iii) integrarea IBPC în Aria Europeana de Cercetare, prin consolidarea și crearea unor noi colaborari cu partenerii europeni (prin programul “Orizont 2020”) și cu parteneri din industria medical-farmaceutică privată si bio-medicală; (iv) o mai buna valorificare a potențialului uman din IBPC, motivarea tinerilor prin crearea unor noi locuri de muncă, reducerea fenomenului de „brain-drain” si atragerea cercetătorilor români plecați in străinătate.
Director proiect: Dr. Agneta Simionescu – Asistent universitar la Catedra de Bioinginerie, Clemson University SUA
Detalii suplimentare se pot obţine la Institutul de Biologie si Patologie Celulara “Nicolae Simionescu”, Strada B.P. Hasdeu, Nr. 8, Sector 5, Bucuresti.Telefon: +40-21.319.45.18, Fax: +40-21.319.45.19.
Persoană de contact: Dr. Ileana Manduțeanu, e-mail: Ileana.manduteanu@icbp.ro


CF 1 – Caracterizarea în vivo a modificărilor timpurii și avansate induse de diabet în celulele și matricea extracelulara (MEC) a valvei aortice

CF 2 – Izolarea și caracterizarea celulelor endoteliale progenitoare (EPC) circulante de la animale diabetice cu leziuni valvulare timpurii si avansate

CF 3 – Dezvoltarea modelelor de valva 3D in vitro

CF 4 – Validarea in vitro a țintelor terapeutice nou descoperite in vivo

CF 5 – Prepararea și caracterizarea nanoparticulelor purtătoare de siRNA (siRNA/ shRNA-NP) îndreptate spre ţinte specifice ale valvelor aortice afectate de diabet

CF 6 – Evaluarea efectului terapeutic al siRNA/shRNA-NP folosind modele valvulare 3D in vitro

CF 7 – Dezvoltarea unor strategii pentru recrutarea și integrarea celulelor stem in leziunile valvulare


(DE) 1 – Validarea preclinică a efectelor terapeutice ale siRNA /shRNA-NP folosind modele animale cu diabet

(DE) 2 – Validarea preclinică a terapiei cu celule stem la modelele animale diabetice

(DE) 3 – Dezvoltarea foiței valvulare bioprintată pentru folos farmaceutic / inginerie tisulară

ANUNŢ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL “TERAPII ŢINTITE PENTRU BOALA VALVEI AORTICE ȊN DIABET – THERAVALDIS”
Citeste tot articolul ->

AFIȘUL PROIECTULUI “TERAPII ŢINTITE PENTRU BOALA VALVEI AORTICE ȊN DIABET – THERAVALDIS”
Citeste tot articolul ->


Concepția proiectului THERAVALDIS
“Pentru a ține pasul cu cele mai moderne strategii și metode tehnologice de cercetare si procesare aplicativă la nivel tisular, celular și molecular, printr-o abordare complexă și durabilă, o viziune nouă de experimente aplicative concepute în lupta cu diabetul și bolile cardiovasculare, proiectul THERAVALDIS reprezintă o obligație a colectivului de profesioniști din aceste domenii, atrasi intr-un centru de excelență european, de a studia și a găsi soluții cu efecte socio-economice importante în domeniul prioritar reprezentat de sanatatea semenilor noștri”.

Prezentarea de ansamblu a proiectului de cercetare THERAVALDIS

THERAVALDIS, Terapii țintite pentru boala valvei aortice în diabet -Targeted therapies for diabetes-related aortic valve disease, reprezintă un proiect care se inscrie in competiția POC-A1-A1.1.4-E-2015 din septembrie 2015, lansata de MECS-ANCSI.

Situația generală pe plan național și mondial în domeniul științific în care este depus proiectul
Diabetul zaharat este o afecțiune a cărei pondere este în creștere, atingând proporțiile unei veritabile epidemii: in prezent aceasta afecteaza 387 de milioane de oameni din intreaga lume, și până în 2035, se estimează că aceasta va crește la 592 milioane (1). Boala afectează 11,6% din populația românească (2). La pacienții cu diabet zaharat se constată o frecvență semnificativ mai mare a tulburărilor cardiovasculare, inclusiv a bolilor valvulare cardiace. In prezent nu există un tratament medicamentos pentru disfuncțiile valvelor cardiace, singura opțiune fiind repararea sau înlocuirea prin intervenții chirurgicale. Diabetul zaharat (DZ) este un factor de predicție a degenerării structurale/funcționale a valvei, factor de prognostic rezervat în boala valvulara cardiacă idiopatica, accelerând degenerarea bioprotezelor de valvă aortică implantate (3,4,5,6). Studiile coordonatorului acestui proiect au relevat valoarea noilor abordări promițătoare în domeniul ingineriei tisulare a valvelor cardiace (7), cu relevanță inclusiv pentru tratamentul bolii valvei aortice (VA) în diabetul zaharat, prin reducerea biodegradării matricei VA datorită tratamentului de preimplantare a matricelor cu un antioxidant (PGG), polifenol chelator de matrice (8). Cu toate acestea, la această oră, nu exista ținte specifice sau terapii specifice pentru tratamentul bolii VA asociată DZ, fiind nevoie și de abordarea subiectului din noi perspective celulare si moleculare.

Proiectul THERAVALDIS se concentrează pe dezvoltarea unor abordări specifice de bioinginerie (pe ținte nou identificate) pentru a vindeca bolile valvulare corelate cu diabetul.


Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2015-2020.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi fonduri-ue.ro
Continutul acestui site nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei